Verklaring omtrent het gebruik van de ruimtes in het Atelier

Als u een ruimte reserveert in het Atelier, verplicht u zich ertoe de volgende voorwaarden in acht te nemen:

De persoon die gereserveerd heeft is verantwoordelijk voor het gebruik van de ruimtes in het huis gedurende de tijd van de reservering. De ruimtes en de kunstwerken worden achtergelaten in de staat waarin zij aangetroffen zijn. Beschadigingen van muren of objecten, het verdwijnen van werken of van meubilair wordt degene die gereserveerd heeft aangerekend. Het is ook verboden iets aan te plakken op muren of deuren (geen plakband of punaises!).

Het Atelier wijst elke verantwoordelijkheid af voor incidenten die de gebruikers van de ruimtes kunnen overkomen tijdens het huren van die ruimtes (zoals het verdwijnen van privé-spullen).

De ruimtes mogen alleen gebruikt worden binnen de tijdsduur waarvoor zij gehuurd zijn en gebruikt worden voor het doel dat bij de reservering is aangegeven.

Wanneer men het Atelier verlaat, moeten alle lichten worden uitgedaan, de ramen worden gesloten en de sleutels worden overhandigd aan de bevoegde persoon (volgens afspraak met het team van het Atelier).
 

Veiligheidsvoorschriften

Voor uw eigen veiligheid, die van het Atelier en van de kunstwerken die zich er bevinden, bent u verplicht:

  • Niet te roken;
  • Geen kaarsen aan te steken en in het geheel geen vuur te maken, voor welk doeleinde dan ook;
  • Geen lichtsnoeren te gebruiken, deze noch over schilderijen te hangen noch over ontvlambaar materiaal als tafelkleden, gordijnen, enz.;
  • Niet meer dan 74 toeschouwers toe te laten in de zaal op de 2e verdieping;
  • Altijd de voordeur dicht te doen;
  • De zalen en andere vertrekken en al hetgeen zich daarin bevindt niet door oneigenlijk gebruik of roekeloos gedrag in gevaar te brengen.