Een concert voorstellen

Alle artiesten zijn welkom in het Atelier, zowel beginnende musici als reeds gevestigde, en alle genres (klassieke muziek, jazz, wereldmuziek, Franse chansons.....) worden op prijs gesteld. Het team van het Atelier probeert te zorgen voor een evenwichtige programmering van hoge kwaliteit; de selectie van artiesten vindt plaats op die grondslag. In principe kan het Atelier, om organisatorische redenen, maar één concert per week plannen, en wel op vrijdag, zaterdag of zondag. Wilt u een verzoek tot programmering indienen, dan wordt u verzocht het formulier hieronder in te vullen. U moet alle vragen beantwoorden en niet vergeten "J'accepte les conditions" aan te vinken (de onkosten voor de artiest(en) bedragen vanaf september 2023  170 €, vooraf te voldoen).

Om praktische redenen is het formulier alleen in het Frans beschikbaar, met onze excuses. Het Atelier is verantwoordelijk voor de organisatie van de concerten en verspreidt het programma via zijn mailinglist en publiceert de concerten bovendien op verschillende websites en via Facebook. Toch wordt de artiesten met nadruk verzocht ook via hun eigen netwerk bekendheid te geven aan hun optreden in het Atelier, teneinde meer publiek te trekken. Het eigenlijke atelier, de zaal op de tweede verdieping, heeft 74 plaatsen. Het is traditie in het huis om na afloop een drankje aan te bieden, zodat toeschouwers en artiesten met elkaar kunnen spreken.

Voorwaarden

  • het Atelier vraagt 150€ als tegemoetkoming in de kosten (het stemmen van de piano is daarin begrepen, evenals het drankje na afloop);
  • uiterlijk 6 weken voor het evenement te storten op rekening nr IBAN BE90 0016 3550 0832 (BIC GEBABEBB) van de Asbl (= vzw) Atelier Marcel Hastir, onder vermelding van de titel van het evenement en de datum;
  • Tarieven : Standaard prijs : 15 € ; voor studenten (-26 jaar) en kinderen (- 12 jaar) : 10 € 
  • het totaal van de entreegelden komt ten goede van de artiest(en).
LET OP: Voor concerten vanaf het seizoen 2023/24 wordt de deelnameprijs (nooit eerder gewijzigd) verhoogd tot 170€ (beslissing van de Raad van Bestuur van de stichting van 27/10/2022).

Bij annulering

Als een reservering geannuleerd wordt, zijn daar annuleringskosten aan verbonden (behalve in geval van overmacht). De voorwaarden zijn:
  1. 50% van het bedrag dat voor de reservering gestort is blijft verschuldigd bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de datum,
  2. 75 % blijft verschuldigd bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum,
  3. het volledige bedrag bedrag blijft verschuldigd bij annulering minder dan 2 weken voor de datum.

Verzoek om programmering

Ten einde een evenwichtige programmering te krijgen over het gehele seizoen, moeten alle aanvragen wordt voorgelegd voor goedkeuring. In principe beperkt het Atelier zich tot één concert per weekend, naar keuze op vrijdag-, zaterdag- of zondagavond. Om uw aanvraag te kunnen afhandelen, treedt het Atelier rechtstreeks met u in contact via e-mail. Om de kwaliteit van het programma te kunnen waarborgen, vraagt het Atelier aan de artiesten die willen optreden, en met name aan degenen die voor het eerst komen, om een bewijs van hun kunnen te leveren via een link naar een video, website, enz., die het Atelier kan beluisteren of bekijken, alsmede een programmavoorstel en een beknopt curriculum vitae (essentiële onderdelen van de beroepsopleiding) te verschaffen.

U wordt ook verzocht mede te delen of u in aanmerking komt voor een subsidie “Art et Vie” van de Fédération Wallonie Bruxelles. U moet daarvoor ingeschreven zijn op hun lijst van artiesten.

De zaal is op de dag van de voorstelling beschikbaar voor een repetitie. Indien de artiest onmogelijk op de dag zelf kan repeteren, kan de zaal eventueel op een andere dag van de week gratis ter beschikking worden gesteld, indien mogelijk voor het Atelier.