Ensemble Isabella (Musique ancienne) – « Fantasticke Love »/Songs of hope and despair from Shakespeare’s contemporaries – Lisa Dunk (chant), Claire Piganiol (harpe, flute à bec) et Marie Verstraete (viole de gambe, flûte à bec)

vendredi 15 Déc. 2017 - 20h00

Atelier Marcel Hastir (étage 2)


Lisa Dunk, chant – Claire Piganiol, harpe et flûte à bec – Marie Verstraete, viole de gambe et flûte à bec

Au programme

Musique de Wiliam Byrd, Thomas Morley and John Downland, entres autres

« Fantasticke Love »

English songs of hope and despair from Shakespeare’s contemporaries

Don’t be fooled by this fairy tale title. This is not one of those many programs about love. The index of a songbook by Thomas Morley listed the song “Fantasticke love”. How fantastic this love was? We will never know, because the song itself is lost. The title of the song’s second part, also in the index, provides a twist: “Poore soule”. Ironically, this lost song – then tells us that there is no love without loss.

This program is not about love. It is not about fairy tales. It is about how we deal with obsession, with disappointment, and with loss. In the England of Queen Elisabeth I, who reigned 1558-1603, two contrasting attitudes catch the eye. On the one side, one foremost way to find relief from heavy feelings was to sing about them with humor. On the other side, especially towards the turn of the century, a remarkable cult of melancholy started to rise in England, pushing the emotion into a fashionable spotlight. Not only the royal court in London, but also the booming economy and hence wealthy population had made musical life in town flourish increasingly since the early 16th century. Henry VIII had imported internationally renowned musicians, and Anglican church music prospered. By the end of the century, songbooks successfully spread the printing market and people’s houses.

In this program, unique arrangements of virtuoso English keyboard music for harp, viol, and recorder will alternate with a selection of the finest songs by composers as the organist William Byrd, the publisher Thomas Morley, and the lutenist John Dowland. This music will spark your senses, and make you sigh and smile.

https://ensembleisabella.com/

https://www.facebook.com/ensembleisabella/

Après le concert le verre de l’amitié vous sera offert, en compagnie des artistes

Réservations ci-après ou : bernadette.van.de.vijver@pandora.be

Entrée : 15 € – 6 € (enfants de moins de 12 ans)

Engelse songs over hoop en wanhoop van Shakespeare’s tijdgenoten

Marie Verstraete, viola da gamba en blokfluit – Lisa Dunk, zang – Claire Piganiol, harp

Laat je door de sprookjesachtige titel niet misleiden. Dit is niet één van zovele programma’s over liefde.

De inhoudstafel van een boek met liederen van Thomas Morley vermeldt het lied “Fantasticke love”. Hoe fantastisch deze liefde was? Dit zullen we nooit weten, want het lied zelf ging verloren. Het tweede deel van het werk, ook in de inhoudstafel, verklapt een onverwachte wending: “Poore soule” (“arme ziel”). Anders geformuleerd, dit verloren lied vertelt ons dat er zonder verlies geen liefde is.

Dit programma gaat niet over liefde of over romantische sprookjes. Het gaat over hoe we omgaan met obsessies, met teleurstellingen of met verlies. In het Engeland van Elisabeth I, koningin van 1558 tot 1603, schijnen twee contrasterende houdingen te domineren. Bijzonder frequent zijn de pogingen om hevige emoties te verzachten door ze met een snufje humor te bezingen. Daartegenover staat het modeverschijnsel van de melancholie, de weemoedige gemoedstoestand, die tegen het einde van de eeuw als ideaal hoog geprezen werd.

In volgende alinea verleden tijd? Zo bedoeld?

Niet alleen het koninklijke hof in London, maar ook de zich snel ontwikkelende economie en welvarende bevolking deden het muzikale leven in de stad sinds de vroege 16e eeuw toenemend bloeien. Hendrik VIII had gerenommeerde buitenlandse musici geïmporteerd en de Anglicaanse kerkmuziek groeide aanzienlijk. Daarnaast overstelpten gedrukte songbooks tegen het einde van de eeuw de handel, ze waren te vinden in ieders huiskamer.

Unieke arrangementen van virtuoze klaviermuziek voor harp, gamba en blokfluit wisselen in dit programma af met een selectie van de fijnste liederen van componisten als de organist William Byrd, de uitgever Thomas Morley en de luitenist John Dowland. Deze muziek zal je zinnen prikkelen, je doen smachten, zuchten en glimlachen.

Prévisualiser la vidéo YouTube Isabella – Anguilles, anguilles !

Isabella – Anguilles, anguilles !

Réservations

Les paiements s’effectuent uniquement en espèces à l’entrée des événements.

Les réservations sont closes pour cet événement.